Str. Virgil Madgearu Nr.22, Ap.1-2, Sector 1, Bucuresti
021.316.62.02 (03)
info@asigbroker.ro

Petitii

Procedura privind depunerea, inregistrarea si solutionarea petitiilor adresate societatii Asig Management - Broker de Asigurare SRL


Prezenta procedura este aplicabila petitiilor depuse de catre orice persoana fizica sau juridica care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoana pagubita asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, referitor la colaborarea cu societatea ASIG MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE SRL.


A. Prevederi Generale

1. Masurile ce decurg din aplicarea prezentei procedurii sunt destinate:

 • Aplicarii prevederilor legale privind respectarea drepturilor persoanei;
 • Asigurarii unui climat de incredere a clientilor si a potentialilor clienti ai companiei privind calitatea serviciilor, promptitudinea si gradul de satisfactie prin serviciile oferite de ASIG MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE SRL.

2. Conform prevederilor legale, orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale recunoscute de lege sau prevazute prin contractul de asigurare sau prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvata cererea referitoare la un drept, se poate adresa societatii pentru recunoasterea dreptului si repararea pagubei.

3. Petitia se formuleaza in scris si va cuprinde datele continute in tabelul de mai jos.

Petitia se poate depune si pe suport de hartie la sediul societatii ASIG MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE SRL. caz in care va fi semnata de petent sau de reprezentantul legal al acestuia cu numele si prenumele in clar.

4. Dovada calitatii de reprezentant al petentului, persoana fizica sau juridica, se face prin imputernicire avocatiala in cazul avocatilor, sau prin procura notariala.

5. In sustinerea petitiei formulate, petentul poate depune acte care nu au fost avute in vedere sau comunicate initial.

6. Petitia nu poate avea ca obiect:

 • alte pretentii decat cele stabilite conform prevederilor legale, conditiilor generale contractuale si/sau clauzelor anexate politei, actului (actelor) de constatare semnat de petent;
 • pretentii ulterioare semnarii declaratiei de renuntare la alte pretentii.

B. Etapele solutionarii petitiilor

1. Petitia poate fi transmisa:

 • prin e-mail transmis la adresa info@asigbroker.ro
 • prin posta sau curierat la adresa ASIG MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE SRL, Str. Virgil Madgearu Nr.22, Ap.1-2, Sector 1, Bucuresti
 • prin fax, la numarul 021-316.62.04
 • prin inregistrarea petitiei la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
 • prin inregistrarea petitiei la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (A.N.P.C.)

Important

 • Reclamatiile prin convorbire telefonica nu pot fi inregistrate si solutionate ca PETITII.
 • Petitiile anonime si cele in care nu sunt trecute toate datele de identificare a petitionarului (nume, prenume, adresa completa, date de contact) nu se iau in considerare si nu pot fi inregistrate si solutionate ca PETITII.

2. Petitiile primite vor fi inregistrate in registrul unic de petitii al ASIG MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE SRL de catre persoana desemnata in acest sens.

3. Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor va dispune de indata masuri de analiza si rezolvare rapida si temeinica a tuturor aspectelor sesizate de petenti, cu respectarea stricta a prevederilor legale si va formula raspunsul catre petent, pe care il va transmite spre aprobare conducerii executive a ASIG MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE SRL

4. Dupa obtinerea aprobarii conducerii executive a brokerului, colectivul de analiza si solutionare a petitiilor va transmite raspunsul catre petent in termenul legal de maximum 30 de zile de la inregistrare

5. Raspunsul la petitie se comunica prin posta/e-mail/fax, in functie de calea de comunicare folosita de petent.