Str. Virgil Madgearu Nr.22, Ap.1-2, Sector 1, Bucuresti
021.316.62.02 (03)
info@asigbroker.ro

Cadrul Legal

ASIG- MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
CUI: 19073410 J/40/15696/2006
Numarul si data Autorizatiei de functionare: 114.435/ 08.12.2006
Inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare al Comisiei de Supreveghere in Asigurari cu numarul: RBK-379/ 2006


A. Definitia Brokerului de asigurare conform Legii nr.32/2000:

  • persoana juridica romana, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;
  • un intermediar dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii;

B. Mandatul de brokeraj:

Este contractul dintre un Asigurat sau un potential Asigurat, in calitate de mandant si Brokerul de asigurare si/ sau de reasigurare, in calitate de mandatar, prin care se incredinteaza mandatarului negocierea sau incheierea contractelor de asigurare/ reasigurare, acordarea de asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.


Mandatul de brokeraj este practic o imputernicire acordata Brokerului de catre Asigurat sau potentialul Asigurat si este prevazut de lege.


Activitatea firmei si competentele profesionale

Societatea a fost infiintata si autorizata pentru activitatea de brokeraj in asigurari in anul 2006. In prezent echipa cuprinde atat angajati permanenti cat si colaboratori externi asistenti in brokeraj cu o solida pregatire teoretica si practica in domeniul asigurarilor


C. Competentele profesionale includ:

  • Subscriere pentru marea majoritate a claselor de riscuri, in afara de pensii
  • Consultanta de specialitate pentru fiecare clasa / produs de asigurare
  • Tehnici de negociere si subscriere
  • Consultanta de specialitate la daune
  • Managementul riscului pentru companii din diverse domenii de activitate